VND

h

Style

Coat length

Fit

Fastening

Fastening type

Pockets

G

Flaps

I

Double welt

K

Patched

L

Diagonal

M

Diag zipper

Chest pocket

Belt

Back side

Sleeves

Epaulettes

Back piece


×
Đăng ký thông tin
Hãy để lại thông tin,
chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn!