VND

h

Type

Style

Hemline

Jacket lapels

c

Notch

d

Peak

Lapel width

Number of buttons

Breast Pocket

Hip pockets

l

With flap

m

Double welt

Vents

Sleeve buttons

Buttonholes

Kiểu

Cúc áo

Vạt áo

Túi hông

Túi cơi

Túi thân trước

Túi thân sau

Thân trước

Cạp quần

s

Không quay nhê

s

Cạp mặc địch

Gấu quần

arrow_upward