VND

h

Kiểu dáng

Vừa vặn

Ve áo

c

Ve xuôi

d

Ve vếch

Cúc áo

Túi ngực

Túi hông

l

Viền có nắp

m

Viền không nắp

Thân sau

Cúc tay áo

Kiểu sẻ tay áoarrow_upward