VND

h

Kiểu ve áo

c

Ve xuôi

e

Ve sam

d

Ve véch

Độ rộng ve

Số cúc áo

Túi ngực

Túi hông

m

Túi 2 viền

l

Túi viền nắp

Cúc tay

Kiểu cửa tay

Kiểu sẻ

Túi quần trước

Thân quần

Cạp quần

s

Chính giữa

s

Cài lệch

Túi thân sau

Kiểu gấu quần

Đường dọc sườn