VND

h

Dáng quần

Thân quần

Cạp quần

s

Chính giữa

s

Cài lệch

Túi quần trước

e

Chéo

g

Thẳng

f

Cong

Túi thân sau

o

Túi viền

p

Túi ốp

n

Túi viền nắp

Kiểu gấu quần